(महाराष्ट्र शासनाची कंपनी)
संचालक मंडळ
  • अध्यक्ष  -   श्री.सुभाष देशमुख, माननीय मंत्री सहकार, मदत व पुनर्वसन
  • संचालक - श्री.सुधीर मुनगंटीवार, माननीय मंत्री वित्त आणि नियोजन, वने
  • संचालक - श्री.सतीशकुमार सोनी, सहकार आयुक्त
  • संचालक - श्री.शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
  • संचालक - डॉ.किशोर तोष्णीवाल, पणन संचालक
  • संचालक - डॉ.सुधीर कुमार गोयल, माजी.अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र - स्वतंत्र संचालक
  • संचालक - श्री.गोकुळ राठी - आर्थिक तज्ञ
  • व्यवस्थापकीय संचालक-- श्री.मिलिंद आकरे- सहनिबंधक